Životné poistenie v roku 2011 a 2012

Úvod do životného poistenia.

Poistenie ako právny vzťah funguje medzi poisťovňou a poistencom. Každý takýto vzťah musí byť zmluvne dohodnutý a musí mať písomnú formu. Životné poistenie môže byť jedným z možných spôsobov, ako si chrániť nielen svoj život, ale aj rodinu pred nepredvídateľnými situáciami a udalosťami, ktoré môžu nastať a častokrát nastávajú neočakávane. Okrem toho, že nemusí slúžiť len ako akási ochrana pred týmito situáciami, môže byť zároveň aj určitou formou sporenia.

Životné poistenie v rokoch 2011 a 2012
Životné poistenie v rokoch 2011 a 2012

Najväčšia časť životných poistení sa dotýka buď dožitia určitého veku alebo pre prípad smrti. V niektorých prípadoch v rámci životného poistenia sa   poistenci poisťujú aj pre prípad  úrazu alebo choroby, prípadne invalidity. Teda najvýznamnejším cieľom, pre ktorý ľudia uzatvárajú   životné poistenie je získať určité finančné zabezpečenie poistencovi v prípade neočakávanej a nečakanej udalosti. Tieto nečakané udalosti nevieme vopred predpovedať, nevieme sa na ne pripraviť. Presne tak, ako sa naša ekonomika nevedela pripraviť na finančnú krízu, s ktorou sa borí už niekoľko rokov. Táto finančná kríza aj v roku 2011 podstatne ovplyvnila celkový charakter podnikania a podnikateľského prostredia.

Ľudia dôverujú životným poisteniam.

Ľudia oveľa viac ako v minulosti dôverujú takým službám, ktoré by im do budúcnosti poskytli oveľa viac istoty. Veľmi významná je aj skutočnosť, že počas finančnej krízy ľudia prichádzajú o prácu a práve vtedy častokrát rušia aj svoje životné poistenie. Je teda cieľom jednotlivých poisťovní, aby ponúkli svojim poistencom možnosť prerušenia platenia poistného, tzv. poistné prázdniny. Podľa štatistiky jednotlivých poisťovní práve takéto prázdniny znížili množstvo zrušených životných poistiek. Je však dôležité vedieť, že takéto prerušenie môže trvať maximálne 1 rok. Počas týchto poistných prázdnin  je však zachovaná poistná ochrana.

Pri predčasnom ukončení životnej poistky však vznikajú náklady a dokonca to môžu byť aj straty. Tieto náklady vo väčšine prípadov závisia od druhu poistenia a dĺžky platenia poistenia. Ak poistenec ukončí poistnú zmluvu, poisťovňa mu vyplatí tzv. odkupnú hodnotu.

Poistenca samozrejme zaujíma, koľko finančných prostriedkov dostane pri zrušení poistenia pred uplynutím uzatvorenej poistnej zmluvy. Aká suma to bude závisí v prvom rade od doby, po akú platil poistenec poistné a samozrejme od jeho výšky. Všeobecne však platí, že čím dlhšie poistenec platí životnú poistku a čím vyššiu sumu, tým bude aj odkupná hodnota životného poistenia vyššia.

Môže však  nastať situácia, že poistenec pri predčasnom ukončení životného poistenia  v prvých rokoch poistenia môže dostať dokonca sumu nižšiu, ako bola suma, ktorú už zaplatil ako poistné,  v prípadoch,  že  predčasne ruší poistnú zmluvu hneď v prvých rokoch životného poistenia nulovú odkupnú hodnotu, nakoľko náklady na vznik poistenia sú vysoké.

Ďalšou dôležitou skutočnosťou je aj to, že ak si poistenec vyberie poistnú sumu ešte pred ukončením poistného vzťahu, teda predčasne, musí túto sumu zdaniť.

Životné poistenia a rok 2011.

Nemenej dôležitým dôvodom, prečo niektorí poistenci chcú zrušiť, prípadne zrušili už svoje životné poistenie v roku 2011  je aj to, že vláda Slovenskej republiky zrušila možnosť odpočtu sumy za životné poistenie v roku 2011 /teda v daňovom priznaní, ktoré si bude poistenec podávať v roku 2012/ z daňového základu. To znamená, že od 1. januára 2011 nie je možné si uplatniť daňovú úľavu ohľadom zaplatených príspevkov na životné poistenie v roku 2011. Ak si však poistenec v minulých obdobiach uplatnil daňovú úľavu a podmienky pre predčasné zrušenie poistnej zmluvy porušil až  po 1. januári 2011, nie je povinný podľa zákona si zvyšovať základ dane, to znamená dodaniť.

Napriek celkovej situácii, ktorá je v súčasnej dobe sa životnému poisteniu v roku 2011 darilo lepšie v predchádzajúcich rokoch. Poisťovne sa snažili zareagovať na danú situáciu mnohými novými podmienkami, ktoré použili pri tvorbe ponuky nových produktov  životného poistenia. I keď vo všeobecnosti platí, že ľudia si v prvom rade poisťujú najmä svoj majetok a až potom sa začínajú zaujímať o svoj život a poistiť si ho, nové životné poistky v roku 2011 boli i naďalej uzatvárané vo veľkom počte.

Ist hore na formular Kliknite sem pre podrobnosti

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Pokračujte na podobné príspevky nižšie:

Príspevok bol publikovaný v kategórii Životné Poistenie , označený značkami: , , . Do svojich obľúbených záložiek si môžete uložiť článok pomocou trvalého odkazu na stránku tu.

Komentáre nie sú povolené.