Životné poistenie na Slovensku

Podpora Vášho rozpočtu životným poistením

Možno ste ešte nerozmýšľali nad tým, čo by bolo s vašim rozpočtom v prípade ak by došlo k úrazu, dlhšej práce neschopnosti alebo dokonca trvalej invalidity? Nad tým sa zamyslel asi len málokto, ale možno je správny čas pristúpiť k tejto problematike viac zodpovedne.

Životné poistenie je produkt známy skoro každému, avšak napriek tomu ho množstvo ľudí stále nemá. Ale prečo? Všetko hrá v prospech životného poistenia, tak nemáte dôvod ho neuzatvoriť? Životné poistenie je zmluva uzavretá medzi zákazníkom a poisťovacou inštitúciou, ktorá spočíva v zaviazaní sa poisťovacieho subjektu platiť poistníkovi finančnú čiastku, tak ako ako je určené v poistnej zmluve. Spomenutá čiastka peňazí sa však vypláca iba v prípade nutnej liečby, hospitalizácie, v prípade úrazov s trvalým následkom či v prípade úmrtia klienta, kedy je ale spomínaná čiastka peňazí vyplatená oprávnenej osobe či osobám. Poistený sa viaže splácať poistné v dopredu zjednaných splátkach počas trvania doby poistenia.

Čo je hlavný účel životného poistenia

Životné poistenie - Reklama z roku 1939
Životné poistenie - Reklama z roku 1939

Hlavným účelom životného poistenia je teda zabezpečiť hlavne seba v prípade ak by došlo k úrazu, či pretrvávajúcej choroby. Ak však práve zakladáte rodinu, je potrebné myslieť aj na ňu a na to, čo by náhla strata vášho príjmu, či dokonca vás, urobila s rodinným rozpočtom. Dokonca aj pre takéto náhle, neočakávané aj tragické udalosti a náklady s nimi spojené je vám k dispozícii životné poistenie.

Dve hlavné skupiny životného poistenia

Životné poistenia môžme roztriediť do dvoch podskupín, a teda na poistenia so sporiacou zložkou a poistenia bez sporiacej zložky. Viac sa ale vyskytujú poistné produkty obsahujúce sporiacu časť a sú aj obľúbenejšie. Pri tomto druhu poistky hradíte poistné obsahujúce aj sporiacu časť. Ak v priebehu trvania vášho poistenia sa nestane poistná udalosť, vyplatí sa vám zhodnotená sporiaca zložku. Pri poistení bez sporiacej zložky, tzv. rizikom poistení, je poistenému vyplatená čiastka na ktorú sa poistil len v prípade že došlo k poistnej udalosti. V prípade, že za trvania poistenia sa poistná udalosť nestane, klient nedostane vôbec nič.

Zmysel životného poistenia

Tu sa nám ale núka otázka, či vôbec má nejaký zmysel spomínaný typ poistných produktov. Určite áno, má. Rizikové poistenie je cenovo prijateľnejšie práve kvôli tomu, že neobsahuje sporiacu zložku a práve vďaka tomu je ideálne na kratší čas. Z dlhodobého uhla pohľadu je prirodzene výnosnejšie poistenie obsahujúce sporiacu časť, v ktorom je zahrnutý okrem poistky bonus priaznivého zúročenia vašich investovaných prostriedkov.

Nezabudnite na rodinu a deti keď si uzatvárate životné poistenie.

Ak už máte rodinu teda hlavne deti, je najlepšie uzatvoriť poistenie života čo možno najskôr, ešte v skorom veku vášho potomstva. Dieťa je opatrené pre prípad náhleho úmrtia oboch alebo jedného z rodičov, alebo aj invalidity rodičov. Niektoré poistné produkty núkajú aj sporenie na štúdium alebo aj bývanie, pričom sa vaše investície za trvania životného poistenia priaznivo zúročujú. V dnešných dobách subjekty ponúkajúce poistenie majú v ponuke obrovské množstvo typov životných poistení.

Jediné čo treba podniknúť čím skôr, je informovať sa a uzatvoriť si životné poistenie čo najskôr ! Neváhajte je to jedno zo správnych rozhodnutí ktoré v živote ućiníte.

Kde, ako a kedy uzavrieť životné poistenie.

Na konci ostáva už len jedna otázka – kde, ako a u koho. Je to jednoduché, vždy hľadajte umýsel, profesionalitu a zodpovednosť u osoby u ktorej uzatvárate životné poistnie. Najjednoduchšie riešenie však je životné poistenie uzatvoriť online. Väčšina ľudí ktorí majú už uzatvorenú životnú poistku Vám spomenie jeden problém, ktorý je asi všeobecný na Slovensku.

Hlavný problém pre a po uzatvorení životného poistenia:

Obchodný zástupcovia, konzultanti a poradcovia väčšinou pracujú tvrdo na tom, aby životnú poistku uzatvorili. Po uzatvorení sa však Väčšinou už o klienta nestarajú. S týmto sa stretávam/e často v praxi.

Preto odporúčame životné poistenie uzatvoriť niekde, kde vieme že aj o 5-10-20 rokov sa budú o nás starať a podporovať nás. Životné poistenie online je jedno z riešení ktoré je vyhovujúce, rýchle a lacné. V tomto prípade máte všetky kontakty v e-mailovej schránke, alebo si stačí zapamätať adresu stránky. Online systémy Vám ponúknu výhodné a lacné životné poistenie, ktoré vyhovuje Vami zadaným kritériám. O Vás sa nestará jeden obchodník, poradca alebo konzultant ale odborníci na danú oblasť. Takže akonáhle máte problém, otázky – ktorýkoľvek zamestnanec, alebo partner systému Vám pomôže. A to vždy keď potrebujete – nech je to emailom, telefonicky, faxom alebo osobne.

Ako na to, momentálne na Slovensku existuje ešte málo online systémov na online životné poistenie. Keď však chcete pomôcť, napíšte nám a prepošleme Vám najlepšie adresy.

Ist hore na formular Kliknite sem pre podrobnosti

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Pokračujte na podobné príspevky nižšie:

Príspevok bol publikovaný v kategórii Životné Poistenie , označený značkami: , . Do svojich obľúbených záložiek si môžete uložiť článok pomocou trvalého odkazu na stránku tu.

Komentáre nie sú povolené.