Životné poistenie ako najbezpečnejšia investícia v kríze!

Životné poistenie a iné formy zhodnocovania finančných prostriedkov.

Pokiaľ sa rozprávame o financiách, väčšinou sú k nám pri porovnávaniach bližšie nemecky hovoriace štáty ako Nemecko, Rakúsko prípadne Švajčiarsko. I keď Švajčiarsko je výnimkou z jeho jedinečnej a neutrálnej pozície. Švajčiarsko sa považuje skôr za cieľ, ako za cestu.A práce cestou k Švajčiarsku je Nemecko alebo Rakúsko.

Životné poistenie, Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko
Životné poistenie, Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko

Pri každej investícii väčšinou o dlhodobej stratégii, alebo sledovania dlhodobých faktorov. V práve v tomto je problém, lebo pokiaľ sa pozrieme napr. s tisícročným odstupom je vidno veľmi veľké zmeny. Pokiaľ so storočným, je vidno taktiež veľmi veľké rozdiely nielen vo finančnej alebo sociálno-politickej situácii. Nehovoriac o tom že za posledných 70 rokov prešiel svet naozaj veľkými zmenami hlavne vo finančnej a pracovnej oblasti.

Človek má väčšinou problém povzniesť sa aj nad generačný horizont.

Druhú stranu mince tvoria každodenné „dôležité“ udalosti ktorými sme bombardovaný deň za dňom. Negatívne informácie prevládajú. A väčšina ľudí to vníma podľa všetkého len podvedome. Realita sa nezačne prejavovať ani v momente straty zamestnania ale až keď človek zistí že nájsť si prácu je asi 100x ťažšie ako pred rokmi a každým rokom je to ťažšia úloha. A po strate zamestnania ostatné veci znamenajú cestu dole kopcom – neschopnosť splácať hypotéku, úvery, pôžičky a iné finančné záväzky.

Pokiaľ si vezmeme ako príklad Rakúsko, už v okolí roku 2007 poďla prieskumu MMR tvorili úspory obyvateľstva nasledovnú zostavu:

 • Životné poistenie 35%
 • Iné doplnkové životné poistenie 19%
 • Vkladná knižka 19%
 • Investičné fondy 15%
 • Cenné papiere 7%
 • Nehnuteľnosti 5%
 • Iné
 • Žiadne 33%
 • Nevedeli aké majú 4%

Ako vidno už v roku 2007 tvorili väčšinu investícií domácností bezpečné investície ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach so suverénnym vodcom – životným poistením na prvom mieste.

Od roku 2009 začali postupne klesať všetky druhy investícií obyvateľstva – najväčšie prepady zaznamenali bankové produkty, ako i životné poistenie a hlavne investičné fondy, cenné papiere a nehnuteľnosti. Ľudia prestali dôverovať investíciám ktoré mali do činenia s bankami, investíciami do akcií alebo fondov a nehnuteľností.

Tri faktory ktoré znamenajú dobrú investíciu

 1. Bezpečnosť
 2. Výška výnosov
 3. Likvidita (rýchla dostupnosť peňazí v prípade potreby)

Bezpečnosť.

Bezpečnosť znamená istotu zachovania hodnoty investície. Je ho možné dosiahnuť diverzifikáciou investícií alebo rozložením medzi viacero druhov investícií.

Výška výnosov.

Výška výnosov znamená v podstate zárobok, či peniaze ktoré ste investovali zarobili dostatočné výnosy, alebo či ste stratili určitú alebo celú časť investovaných peňazí.

Likvidita.

Likvidita znamená ako rýchlo sa dá zameniť na peniaze alebo prostriedky v banke. A v neposlednom rade aké sú náklady pri takejto zmene na peniaze. Čím kratšia je doba za ktorú je možnú túto transakciu vykonať, tým vyššia je likvidita investície.

Väčšinou neexistuje ideálna investícia, ktorá by mala v sebe všetky tri faktory – bola by maximálne bezpečná, mala najvyššie výnosy a bola by maximálne likvidná. Pokiaľ Vám to niekto tvrdí, jednoznačne klame alebo nevie o čom hovorí.

Príklady sú napr.

 • Investičné formy s vysokou likviditou ponúkajú nízke príjmy
 • Vysoké možné príjmy znamenajú i vysoké riziko
 • Čím bezpečnejšia investícia, tým nižšie výnosy

Tieto fakty si musí každý investor, alebo človek plánujúci si uložiť svoje peniaze na neskoršiu dobu uvedomiť.

Počas krízy sa vyskytujú aj určité extrémy. Napr. v dobe rastu a stability ľudia považujú za najbezpečnejšie investície väčšinou banky, poisťovne alebo štátne dlhopisy. V dnešných dobách, keď stojíme na začiatku ďalšej možnej krízy, alebo pokračovaním hlbšej krízy ako bola v roku 2008 ponúkajú banky podobne výnosy ako v dobe rastu ekonomiky. Problém však je, že akékoľvek uloženie financií v banke môže znamenať oveľa vyššie riziko ako v dobe rastu a stability.

Pokračujme štátmi a ich dlhopismi. Nielenže banky ale i štáty, hlavne v Európe čelia problémom. A táto kombinácia je smrteľná. V prípade väčších problémov alebo krachov bánk, môžu so sebou stiahnuť i štáty ktoré si už zvykli žiť na dlh, a pokiaľ sa im prísun peňazí zastaví, prípadne by im vznikli náklady z problémov bánk, môžu nastať problémy.

Poisťovne doteraz vyšli z týchto možných problémov pomerne bezpečne. Poisťovne sú našťastie chránené v prípade životných poistení hlavne tým že keby nastal Run na životné poistky, alebo hromadné rušenie a vyberanie poistných zmlúv, poisťovne by nemali žiadny problém. Totiž každý dobre vie, že pokiaľ si niekto zruší poistnú zmluvu predčasne, stráca. Táto nevýhoda znamená pre ľudí rušiacich si poistné zmluvy predčasne, znamená veľkú výhodu pre ľudí ktorí si ponechajú a ďalej platia životné poistky.

Run na banky.

Pokiaľ by nastal run na banky, bol by problém. Banky by to nemuseli v súčasnej situácii prežiť a je vysoká šanca že by to stiahlo i ekonomiku štátov so sebou. Poisťovne by však i tento prípad mali šancu prežiť keďže veľmi široko rozkladajú, diverzifikujú svoje investície. Je pravdou že investujú i do bánk a štátov, ale aj pokiaľ by štáty a banky vyhlásili bankrot, znamenalo by to len určité percento z investičného portfólia. Iste by to znamenalo určitú stratu, ale po prvé by sa pokúsili zakryť ju vlastnými rezervami a až na konci by to mohlo mať dopad na sporiteľov, i keď nie taký ako keď skrachujú banky alebo štáty, alebo spolu.

Výhercom pre najbezpečnejšiu investíciu je životné poistenie.

Výhercom v tomto porovnaní je jednoznačne Životné poistenie, konkrétne kapitálové životné poistenie, ktoré je najviac bezpečné i v období krízy. Je pravda že má najmenšiu likviditu, ale práve tento fakt je v období krízy zárukou bezpečnosti tejto investície.

Nízka likvidita v časoch krízy, ale ináč vysvetlené – fakt že ľudia si môžu vybrať bez problémov všetky peniaze z banky znamená najväčšie riziko pre ne. Taktiež fakt že výnosy zo životného poistenia postupne klesajú neznamená nevýhodu ale výhodu. Klesajúce výnosy predsa reprezentujú vyššiu bezpečnosť pre ostatných vlastníkov životného poistenia. Preto je víťazom jednoznačne životné poistenie a poisťovne všeobecne.

Ist hore na formular Kliknite sem pre podrobnosti

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Pokračujte na podobné príspevky nižšie:

Príspevok bol publikovaný v kategórii Životné Poistenie , označený značkami: , , , , , , , , , , , . Do svojich obľúbených záložiek si môžete uložiť článok pomocou trvalého odkazu na stránku tu.

Komentáre nie sú povolené.