Nové životné poistenie?

Ako všetci iste vidíte, kríza nekončí a vďaka politikom nielen našim, ale i európskym pokračuje a má šancu na prehlbovanie. Od prírody som nedôverčivý keď niekto nesplní svoje slovo prvýkrát, ale politkov, ekonómov a centrálne banky som tipoval predtým na rozumné inštutúcie a osoby. Dnes už prestávam veriť tomu že by Európa zvládla túto krízu za kratšiu dobu. Všetky činy politikov, bánk a zodpovedných osôb svedčia o tom že sa pokúšajú jedine o oddialenie problémov, nie o ich vyriešenie. I keď možno vyriešenie by znamenalo to že veľa z nich by ocitlo za mrežami, hlavne z vedenia a veľa spoločností z finančného trhu by zbankrotovalo. Znamenalo by to rýchlejšie oživenie, obrodu a rast. Aktuálny postup znamená pomalé oddialovanie riešenia, pomalé zvyšovanie nezamestnanosti, pokles kúpyschopnosti obyvateľstva a pokračovanie zlých praktík finančného sektora tak isto ako predtým. Vyhovuje to pravdaže tým, ktorí krízu spôsobili. My si to budeme odpykávať možno i desiatky rokov. Oni vytvorili problém, a vytvárajú nové problémy, ktoré pravdaže budú riešiť oni. Takže oni majú prácu, svoje bonusy a všetko zabezpečené do budúcnosti tak isto ako predtým. Stačí sa pozrieť do Grécka. Ich problémy má vyriešiť novozvolená vláda, ktorá sa skladá z ľudí ktorí stav na prvom mieste spôsobili. Preto mením môj doterajší pohľad na krízu a očakávam dlhotrvajúci pomaly sa prehlbujúci stav pre všetkých obyčajných ľudí.

Čo to znamená z pohľadu investovania a planovania si finančnej budúcnosti. Pre mňa to znamená jednoznačne diverzifikáciu a iný pohľad na investovanie.

Životné poistenie.

Môj pohľad na výhodnosť životného poistenia sa naďalej nemení, ale pokúsim sa vyššiu mesačnú splátku znížiť a investovať aj do niečoho, čo som si predtým myslel že v čase krízy je zlá investícia. A tým je zlato. Pre tých, ktorí chcú lacnejšiu alternatívu je vhodné aj striebro. Chápem podstatu tejto investície, aj to že jeho cena momentálne stúpa aj klesá. Ale keď vidím fakt, že sa kríza nerieši, že sa pomaly prehlbuje a nevidno jej konca ani dna, potom cena zlata môže byť oveľa vyššia. Najväčšiu časť svojich peňazí investujem a som investoval do tzv. „internet/web properties“. Ale to je na Slovensku pomerne neznámy pojem a má tiež svoje riziká. Podstata je že minimálna investícia môže priniesť zaujímavé dlhodobé pasívne výnosy, ale musíte byť expert v danej oblasti.

Späť k životnému poisteniu.

Keďže sú veľké poisťovne väčšinou systémové inštitúcie ktoré sa starajú o peniaze miliónov ľudí, alebo trendovo „too big to fail“ / „príliž veľké na skrachovanie“, potom ich štát ochráni za každých okoľností, kým má na to prostriedky. Nezabúdajme že štát nie je samostatná organizácia alebo inštitúcia a keď štát zachraňuje niečo, sme to my, jej obyvateľia ktorí zachraňujú. Čiže štát v si bude musieť požičiavať v našom mene a na naše náklady. Zaplatíme to napr. zvyšovaním daní, znehodnotením úspor, zvyšovaním cien a pod. Takže občania takýmto spôsobom ročíme za to aby tieto inštitúcie nemohli skrachovať.

Ako prežíva životné poistenie počas krízy?

Krátka odpoveď je, slabo. Od roku 1999/2000 postupne klesajú garantované úroky ktoré poistenci dostávajú za svoje vklady pri novo uzavretých zmluvách. A životné poisťovne majú problém s naplnením i týchto nízkych očakávaní.
Životné poisťovne momentálne vymýšľajú spôsoby ktorými by mohli zrušiť garantované úroky a nahradiť ich inými garanciami. Možností majú viacero, napr.:

  1. Klasická garancia. Znamená úrokovú mieru a podiel na kladnom hospodárení poistení, alebo pri dobrých hospodárskych výsledkoch.
  2. Žiadna garancia. Tento typ je investičné životné poistenie, ktoré je prepojené s akciovými trhmi pomocou investičných fondov a jeho hodnota je určovaná v momente ukončenia zmluvného obdobia. Výška úrokov preto nemôže byť garantovaná. Pokiaľ máte radi akcie, potom je to ideálny typ životného poistenia pre Vás.
  3. Ročná garancia. Tento typ je kombináciou investičného životného poistenia a kapitálového životného poistenia. Výška úrokov sa posudzuje napr. podľa stavu akciového indexu EuroStoxx 50. V rokoch keď jeho hodnota klesá je maximálne minimum 0%-né zhodnotenie, čiže nemôže ísť do mínusu. V opačnom prípade, keď index rástol je však určený maximálny strop, ktorý môže byť dosiahnutý. Tento nový typ ponúkajú napr. v Nemecku pod názvami „Allianz Index Select“ a „R+V Privatrente Index-Invest“.
  4. Bez straty. Tieto životné poistenia ponúkajú minimálnu garanciu vyplatenia sumy na konci, ktorá nebude nižšia ako suma vložených peňazí. Takže sa nemôže stať, že by vyplatená suma bol nižšia ako súčet všetkých vkladov.

Trendy z pohľadu poistených osôb sú také, že napríklad v súčasnej dobe, keď cítia neistotu na finančných trhoch, hľadajú produkty s vyššiou garanciou – klasické formy kapitálového životného poistenia. V období rastu, pokoja a kľudu hľadajú produkty, kde je vyššia „šanca“ na vyššie výnosy – investičné životné poistenie a jeho kombinácie. Preto sa uzatvárajú momentálne väčšinou klasické životné poistenia s min. garanciou aspoň vyplatenia súčtu vložených súm. Je to však trošku nelogické a kontraproduktívne, veď keď sa momentálne nachádza jú trhy dole, čiže sú ceny nižšie, je lepšie nakupovať teraz. A predávať keď sú ceny vyššie. Preto sa podľa mňa oplatí uzatvoriť si investičné životné poistenie práve teraz. Veď o 20-30-40 rokov je iste po kríze a ceny akcií vtedy budú už zase vysoké, čo môže priniesť poistenej osobe výrazne vysoký zisk.

Pri výpočte s garantovanými úrokmi pri klasickom životnom poistení však netreba rátať s tým, že by ste mali úroky na celú sumu.

Napríklad:

Váš mesačný vklad = 100 €
Garantované úroky = 4%
Nasporená suma:
Úroky: 33 636,29 €
Vklad: 36 000,00 €
Spolu: 69 636,29 €

I keď klient platí mesačne 100 €, úroky sa nepočítajú sa na celú sumu 100 €, ale napríklad len na 80 €, keďže ďalších 20 € ide poisťovni na správu účtu a iné náklady.

Tak je na konci vyplatená suma reálne iná, a to:

Mesačný vklad = 100 €
Suma ktorá sa úročí = 80 €
Garantovaný úrok = 4%
Nasporená suma:
Úroky: 26 909,03 €
Vklad: 28 800,00 €
Spolu: 55 709,03 €

Reálna výška úrokov z vloženej sumy:

Reálna výška úrokov, pokiaľ ju rátame z celkového vkladu 100% je potom reálne len 2,72%.

Prepočítajte si Vás konkrétny prípad:


Ak ste pred dôchodkom a túto sumu si viete uložiť na sporiaci alebo termínovaný účet s úročením 2,5% v peňažnom ústave, potom dostanete ešte do plusu 10.000 € za 7 rokov! Zaujímavá matematika :) So sumou 56.000 € sa už dá ďalej hrať a uvažovať, či to miniete po malých kúskoch a ostatok si uložíte na sporiaci účet v banke, alebo či to miniete jednorázovo na svoj sen.

Nechcem ísť momentálne hlbšie do témy, ale poisťovne používajú pojmy ako technická úroková miera a pod. Taktiež úroková miera je väčšinou nižšia ako 4%/reálne 2,72 ako v príklade.

Chcel som sa skôr vrátiť na úvod. Na to, čo si myslím o vhodnosti životného poistenia. Na konci jednoznačne vychádza že životné poistenie sa oplatí. Zmena v rozmýšľaní u mňa znamená i to, že keby som jednal logicky a rozumne, potom nové investičné životné poistenie je lepšie teraz ako pred krízou. Ale po tom ako vidím z prepočtov že i kapitálové životné poistenie s pomerne nízkou garantovanou úrokovou mierou znamená pekný zisk, hlasujem za istotu a garanciu.

V kríze však diverzifikovať ešte viac ako pred ňou, nestačí mať životné poistenie, peniaze v banke a pod posteľou alebo doma v trezore. Som aj za investičné zlato alebo zahraničné kryté zlatom.

Dúfam že som Vám pomohol trošku.

A nebojte sa investovať. Peniaze musíte mať uložené v čo najširšom spektre investičných možností a hlavne aby zarábali alebo minimálne aby držali hodnotu v dlhodobom horizonte.

Prajem pekný deň.

Ist hore na formular Kliknite sem pre podrobnosti

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Pokračujte na podobné príspevky nižšie:

Príspevok bol publikovaný v kategórii Životné Poistenie , označený značkami: , , , , , . Do svojich obľúbených záložiek si môžete uložiť článok pomocou trvalého odkazu na stránku tu.

Komentáre nie sú povolené.