Argumenty sprostredkovateľov a predajcov životného poistenia

Najčastejšie argumenty predajcov životného, sprostredkovateľov a maklérov životného poistenia.

Počet uzavretých životných poistení klesá a stúpa podľa ročného obdobia. Neklesá však úsilie predajcov a sprostredkovateľov životného poistenia. Sú väčšinou vytrénovaný poisťovňami a akonáhle počujú názor, myšlienku, problém alebo argument ktorý nesúhlasí s naučeným textom, je problém. Nasleduje niekedy aj násilné natlačenie konverzácie do vopred naučenej cesty, záver ktorej by mal znamenať uzavreté životné poistenie. Nie je priestor na serióznu diskusiu, na fakty v zmluve, na problémy. Je to trvdý business ktorého hlavným cieľom nie je nič iné len uzatvorenie životného poistenie a tomuto sa nič nemôže postaviť do cesty. Každý z nás sa už asi stretol s podobným typom sprostredkovateľa poistenia.

Rozoberme si však niektoré tvrdenia týchto ľudí s poistením alebo životným poistením. Pokiaľ ste sa s nimi stretli, iste by ste vedeli rozprávať príbehy o ich taktikách a spôsoboch predaja, ktoré nie sú vždy príjemné.

Na Európskej úrovni už vznikajú zákony ktoré by sa mali objaviť čo najskôr už aj na Slovensku, ktorých cieľom je ochrániť zákazníkom pred neserióznym a zavádzajúcim predajom. Dúfajme že sa tak stane, ale dovtedy si rozoberme najčastejšie používané frázy sprostredkovateľov, maklérov a predajcov poistenia.

A teraz poďme k mýtom, polopravdám a argumentom:

01/ Nezávislé poradenstvo

V zahraničí je pribl. Len 0,5% poradcov nezávislých. Väčšinou sa finanční agenti, poradcovia, makléri nazávislými. Čo to však všeobecne znamená okrem zákonných rámcov a predpisov. Nezávislé poradenstvo znamená že sprostredkovateľ nedostáva províziu za sprostredkované životné poistenie. Klient platí poradcu za jeho služby. V reálnom svete sa to moc nepoužíva. Ľudia si radi myslia že poradenstvo je zadarmo, ale keď neplatia oni sprostredkovateľa, niekto ho musí platiť. A v tamto prípade ho platí poisťovňa formou provízií. Nanešťastie sa nesprostredkúva väčšinou najlepšie možné riešenie, ale to ktoré poskytuje najvyššiu províziu. Z tohto faktu väčšinou neskôr vznikajú problémy. Preto sa odporúča porovnávať výhody a nevýhody rozličných životných poistení od viacerých životných poisťovní.

02/ Poisťovňa alebo poistný produkt získal ocenenie/ia

Ocenenia poskytujú inštitúcie, organizácie, internetové stránky a pod.Podobné testy však nezohľadňujú to že každý jeden poistný prípad je iný. Poskytujú len všeobecný prehľad. Niekedy sú tieto organizácie, stránky a inštitúcie priamo či nepriamo financované priamo poisťovňami, preto to neznamená nič pokiaľ chcete vedieť že Váš prípad je ktoré poistenie od ktorej poisťovne najlepšie. A pravdaže netvrdíme tu že ocenenie nemá význam, a že nebolo získané čestne a kvalitnej súťaži. Tvrdíme tu len že ocenenie nemá žiadny vplyv na Vaše individuálne životné poistenie. Pre Váš prípad možno práve vyhovuje poistenie od poisťovne ktorá bola posledná.

03/ Uzatvoriť si životné poistenie čo najskôr, lebo si neskôr už nebudete vedieť uzatvoriť výhodne

V každom prípade si osoba, alebo rodina ktorá si chce uzatvoriť životné poistenie mala dobre rozmyslieť či ho naozaj potrebuje. Po druhé si musí byť istá že na tú dobu na ktorú je uzatvorené, či bude vedieť platiť príspevky pravideľne a v danej výške. Ďalej si musí byť vedomá že aké životné situácie môžu nastať ktoré by mohli znamenať zmenu v spôsobe alebo výške splácanej sumy – napr. rozvod, hypotéka a pod.

Ďalšou dobrou radou je neakceptovať prvú ponuku, vždy hľadajte informácie a porovnávajte. Až po vážnom preskúmaní a porovnaní sa rozhodujte.

Percentá a možné výnosy berte s rezervou, je to hra na slovíčka. Je rozdiel či sa hovorí o vloženej sume alebo o časti určenej na zhodnocovanie. Keď si uzatvárate životné poistenie, berte do úvahy aj infláciu. Ďalej treba vedieť aj to koľko percent pripadá na správu Vašej poistky životnou poisťovňou, a v neposlednom rade musíte vedieť ako funguje ukončenie zmluvného pomeru, či budete musieť platiť niečo aj na konci.

Nebuďte prekvapení keď napr. zistíte že po ukončení zmluvného obdobia dostanete do ruky menej ako ste vložili.

Pravdaže pri ukončení môžete dostať aj percentá keď poisťovňa hospodárila dobre, ale s tým netreba rátať, alebo len s minimálnou sumou.

Odporúčanie na záver, vždy si uzatvorte len také životné poistenie, ktoré budete vedieť aj splácať počas celej zmluvnej doby.

04/ Náklady životnej poisťovne sú zanedbateľné

Náklady na kapitálové životné poistenie sú jedny z najvyšších. Vyplýva to hlavne zo spôsobu predaja, ktoré zabezpečujú externí sprostredkovatelia, maklérske firmy. Uzatvorením životného poistenia neživíte províziami len sprostredkovateľa ktorý s Vami uzatvoril zmluvu, ale aj jeho nadriadených a celú spoločnosť. Pravdaže náklady vznikajú ešte aj v poisťovni. Ale obchodný model klasických životných poisťovní je takto nastavený, takže sa s tým nedá veľa spraviť. Môžete skúsiť ísť priamo do poisťovne, alebo využiť služby Direct poisťovne. I keď Direct (čiže priame) poisťovne v oblasti životného poistenia ešte nepôsobia na Slovensku, dúfajme že sa tak v budúcnosti stane. V týchto poisťovniach sa dá uzavrieť životné poistenie len priamo u nich, odpadáva preto živenie externej siete obchodníkov.

A nepísaný fakt je že čím má životná poisťovňa väčšiu sieť externých predajcov, poradcov a maklérov, tým sú jej služby drahšie. Preto pokiaľ požiadata o analýzu nejlepšieho riešenia pre Vaše potreby je výsledok práve to čo NEBERTE! Ponúknu Vám to najdrahšie riešenie s najvyššou províziou. Dobré to je na druhej strane, lebo takto zistíte čo si nemáte uzatvoriť.

05/ Životné poistenie je aj v kríze istou investíciou

Životné poistenie patrí medzi najbezpečnejšie investície na svete. Ale pokiaľ by sa kríza zhoršila a zasiahla by štáty, banky a finančný sektor ako celok, padlo by aj životné poistenie. Pozitívom je jedine že by padlo aj všetko ostatné. Takže životné poistenie sa takisto ako všetko ostatné môže stať obeťou krízy a môže viesť k čiastočnej alebo i celkovej strate vložených peňazí. Keď niekto tvrdí opak, nehovorí pravdu. A pozor, sprostredkovatelia niekedy práve toto tvrdia!

06/ Investičné životné poistenie umožňuje získať lepšie výnosy pomocou akciových trhov

Investičné životné poistenie je na jednej strane zaujímavé lebo umožňuje investovať cez životné poistenie do fondov. Na druhej strane však na Slovensku investovanie do fondov nemá takú kultúru ako v zahraničí. Investičné životné poistenie nie je vždy také jednoduché ako sa zdá. Pokiaľ Vás však zaujíma, pred uzatvorením sa informujte aké náklady môžu plynúť z investícií do fondov, aké náklady môžu vzniknúť pri zmene a pod.Ochrancovia práv spotrebiteľov odporúčajú záujemcom o rizikovejšie investovanie do fondov, skúsiť finančné investície mimo životného poistenia.

07/ Postupné uzatvorenie viacerých životných poistení pre jednu osobu je výhodnejšie.

Pokiaľ počujete túto vetu, väčšinou sa jedná o provízie ktoré chce sprostredkovateľ získať uzatvorením ďalších životných poistení. Vždy sa pokúšajte uzatvárať naraz a ak sa dá spojené.

08 Odporúča sa kombinovať pripoistenia, alebo rizikové životné poistenie spolu s kapitálovým.

Spájanie rozličných druhov poistenia so životným poistením nie je vždy dobré riešenie. Podobá sa to trošku na starú predajnú stratégiu, kde firma ponúkne zákazníkovi lacnú a neodolateľnú ponuku a potom sa mu pokúsi predať predražený. Toto isté platí aj takomto prípade. Pokiaľ si chcete uzatvoriť pripoistenie, alebo vyriešiť pripoistenie na krytie určitého rizika, vždy si porovnajte krytie rizík s inými ponukami ďalších životných poisťovní alebo poisťovní. Môže sa totiž stať, že nebudete vedieť v budúcnosti platiť drahšie kapitálové životné poistenie, zrušíte si ho a spolu s ním stratíte i ďalšie poistenia a pripoistenia. Preto je väčšinou lepšie ich mať zvlášť. Ale závisí to hlavne od individuálnych potrieb klienta.

 

Ist hore na formular Kliknite sem pre podrobnosti

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Pokračujte na podobné príspevky nižšie:

Príspevok bol publikovaný v kategórii Životné Poistenie , označený značkami: , , , , , , , , . Do svojich obľúbených záložiek si môžete uložiť článok pomocou trvalého odkazu na stránku tu.

Komentáre nie sú povolené.