Kooperativa kontakt

Kooperativa Poisťovňa
Kooperativa Poisťovňa

Kontaktné údaje na poisťovňu Kooperativa:

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group,
Štefanovičova 4,
816 23 Bratislava,
IČO: 00 585 441,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.79/B.

Pokiaľ potrebujete kontakt na konkrétnu pobočku poisťovne z Vašeho mesta, nájdete ich na > stránke pobočiek <

Komentáre nie sú povolené.